CM  CM  平尺 《藏珍书法集》 干支纪年表 尺寸对照表 > 美术馆全景展示
丛文俊书法

作品名称 北魏造像皇帝礼佛图拓本题跋 尺寸 73x263cm 价格 协商
备 注

大匠运斤、鸿宝图彰

   ——丛文俊题跋国之瑰宝之二《北魏造像皇帝礼佛图》译文

   北魏造像“皇帝礼佛图”,拓自巩义石窟寺之第一窟,与之同窟而位置相对尚有“后妃礼佛图”,二者同为该窟寺北魏造像之精华典范,名著青史者也。此图共为上、中、下三栏,是拓乃其中之诸王子行列。前行之导引比丘僧已残,然行列之庄严有序,若亲历所见,威仪不曾稍减。又,此图所在系塔柱窟,或据以定为北魏后期,可备一说。

   佛光普照,华夏称扬。传经诵佛,推功帝王。益性助教,家国荣光。开演正觉,智慧无疆。除恶向善,众生是皇。开凿窟寺,为彼津梁。心系极乐,念同西方。穆穆其敬,严严其相。羽保雉容,佩饰铿锵。大匠运斤,鸿宝图彰。

   右“北魏皇帝礼佛图题赞”旧作一首,但效之《尔雅》可也,未审所得几何。又,北魏孝文帝迁都洛阳之后,大兴珈蓝,乃于洛水北岸之大力山下建希玄寺,宣武帝景明年间始于其地凿石为窟,刊刻龛像,嗣后历代增刻,至隋唐时已于龙门相埒矣。此则乃巩义石窟寺之由来也。又,此图乃高浮雕,非国手难以拓致也。

   癸巳年小寒时节于丰草堂之兰窗下,文俊题。

山东五元翰墨文化股份有限公司_九州书法馆_联系方式:13953602186  13573632108  郭先生