CM  CM  平尺 《藏珍书法集》 干支纪年表 尺寸对照表 > 美术馆全景展示
丛文俊书法

作品名称 北魏造像后妃礼佛图拓本题跋 尺寸 83x266cm 价格 协商
备 注

大匠运斤、鸿宝图彰

   ——丛文俊题跋国之瑰宝之三《北魏造像后妃礼佛图》译文:

   北魏造像“后妃礼佛图”,拓自河南巩义石窟寺第一窟,与“皇帝礼佛图”相对,为该窟寺同题材作品之精华冠冕,亦为古代佛教造像石窟寺艺术之典范。此拓乃是图之第三栏公主行列,其体态丰盈修美,神情安谧矜庄,非一时国手不能传其神韵,足以垂名青史者也。又,此图高浮雕,极难拓致,若此之精美者,尤显珍稀矣。

   癸巳冬,文俊题耑。

   红颜礼佛两真容,欲展风姿恨不能。深宫香冷难清净,为谁敲断木鱼声。(其一)

   礼佛初知万念空,深宫恩怨一朝同。若期来世眠芳草,只盼寒枝不应鸿。(其二)

   题“后妃礼佛图”二首

   “后妃礼佛图”之发式有二,上栏之皇后嫔妃皆为高髻树于头顶,乃已婚之像。此栏之发式乃总角髲鬄,为待字宫中之诸公主也。又,龙门之礼佛图,或有附题名云:王子某某者,以是推知皇帝礼佛率王子,后妃则率公主预其事也。惟其如此,图像始可有确解也。

   巩义石窟寺位于洛水北岸之大力山下,原名希玄寺,孝文帝迁都洛阳于此地建珈蓝。至宣武帝景明年间乃凿石为窟,刊刻龛像,嗣后历代增刻,至隋唐已蔚然大观,几与龙门比肩矣。现存五窟三百余龛七千余像,以此类高浮雕最为精彩。

   石窟寺艺术主要有圆雕、浮雕、壁画、造像记书法四类,依余之所见,巩义石窟寺之精华在于高浮雕,其中第三窟之飞天早已享誉世界,其次即此一窟之皇帝并后妃礼佛图,而最妙者即此第三栏也。得此图乃有桧下不讥之想矣。据考,古之雕像绘画之类,奇能绝艺并出工匠之手,其技艺传承于父子师徒间进行,若思精研美术史,即须自此入其门径。惜传世著述多付阙如,遂今美术史徒见其物而不见斯人也。呜呼!又及。

山东五元翰墨文化股份有限公司_九州书法馆_联系方式:13953602186  13573632108  郭先生