CM  CM  平尺 《藏珍书法集》 干支纪年表 尺寸对照表 > 美术馆全景展示
丛文俊书法

作品名称 河南巩义石窟飞天造像拓本题跋 尺寸 106×207cm 价格 藏品
备 注

大匠运斤、鸿宝图彰

     ——丛文俊题跋国之瑰宝之一《巩义石窟飞天造像》译文

   此拓为(河南)巩义石窟寺第三窟正面龛象上方之高浮雕飞天造象,其时间或谓北魏晚期,或以其所在之塔柱窟出现稍迟而定为北朝后期,遂使始鑿石窟之北魏三十年间竟无代表作品,颇令人生疑,余取前说。又,此飞天造象美妙绝伦,其右侧像已编载于美术著述,好评若潮,蜚声世界,洵属千载佛教造象之极品。以其难拓,传世者如麟凤之稀,可宝也。辛卯金秋,丛文俊观题。(篆文《飞天造象赞》略)右《飞天造象赞》云:西方净土,乃名极乐。百兽率舞,百鸟献瑞。民无惧忧,和熙其乐。飞天护法,佛祖传道。庄严肃穆,神明斯在。世人所见,实为其象。礼佛积善,当为福报。美哉造象,功德无量。为艺备道,史册皇皇。熠熠炜炜,永泽其芳!右之《北魏飞天造象题赞》,不足以尽余心中所想,古人“言不尽意”之论犹在耳畔,尚勉为其难甚矣。若论于心中所得,远不止此也。又,飞天本外来者,然该寺中之大量飞天取中华妆扮,其本土化进程彰然矣。同日又及。

山东五元翰墨文化股份有限公司_九州书法馆_联系方式:13953602186  13573632108  郭先生